Hällristning L1960:7524, Brastad 588 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:7524
Foto av Hällristning L1960:7524
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,5x0,5 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 djurfigurer och 5 fragment.
Djurfigurerna är 24 cm l, fyrbenta (hästar), motställda. Fragmenten är 6-15 cm l. Belägen på SÖ-sluttande hällavsats, i vattenrinning. (RAÄ dnr 326-2166-2009)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:6 m NV om landsväg. 3,5 m ÖSÖ om Raä nr Brastad 48:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.403475
Longitud: 11.49189
Lämnings-ID: L1960:7524
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 588
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:7524