Hällristning L1960:7501, Brastad 586 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:7501
Foto av Hällristning L1960:7501
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning (yta A), 2,6x0,4 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 fragment och 2 skålgropar.
Skeppet är 98 cm l, av enkellinjetyp utan bemanningsstreck. Fragmentet är 11 cm l. Skålgroparna är 4,5-5 cm diam och 0,4 cm dj. Belägen på svagt S-sluttande hällavsats.
4,3 m V om yta A, och på en hällavsats ca 1,2 m högre än yta A är.
Hällristning, (yta B), i form av 1 linje, 13 cm l och 2,5 cm br, belägen i en av inlandsisen trågformad urgröpning. (RAä dnr 326-2166-2009)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant intill stenbrott.

3,5 m NV om väg. 8,5 m SÖ om Raä nr Brastad 6:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.403675
Longitud: 11.49226
Lämnings-ID: L1960:7501
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 586
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:7501