Hällristning L1960:7486, Brastad 594 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:7486
Foto av Hällristning L1960:7486
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 5,7x2,2 m (NV-SÖ), bestående av 3 hällristningsytor.
I NV delen är:
Hällristningsyta A, 1,8x0,45 m (NV-SÖ), bestående av 1 hjulkors och 2 obestämbara figurer.
Hjulkorset är 45 cm diam. De obestämbara figurerna är 13-27 cm l. Belägen på svagt Ö-sluttande hällyta.
1,8 m S om yta A är:
Hällristningsyta B, 1,75x1,2 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 människofigur, 1 djurfigur, 2 fotsulor och 7 obestämbara figurer.
Människofiguren är 14 cm l, med helt uthuggen kropp. Djurfiguren är 24 cm l, fyrbent. Fotsulorna är 20 cm l och 10-11 cm br, konturhuggna, parställda. De obestämbara figurerna är 7-23 cm l. Belägen på svagt SÖ-sluttande hällyta.
2 m Ö om yta B är:
Hällristningyta C, 0,45x0,3 m (N-S), bestående av 1 skepp och 2 helt uthuggna rektanglar.
Skeppet är 43 cm l, med helt uthugget skrov och 2 bemanningsstreck. Rektanglarna är 11-28 cm l. Belägen på kraftigt Ö-sluttande hällyta.

11 m S om yta A är en sentida ristning: "G H J född 6 maj 1933". (RAÄ dnr 326-2166-2009)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Betesmark

Yta A är 1 m ÖNÖ om stengärdesgård (NNÖ-SSV).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.400652
Longitud: 11.494308
Lämnings-ID: L1960:7486
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 594
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:7486