Hällristning L1960:7439, Brastad 596 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:7439
Foto av Hällristning L1960:7439
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,8x0,65 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp och 4 fragment.
Skeppet är 45 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Fragmenten är 26-48 cm l. Belägen på SÖ-sluttande, vattenöversilad häll. På hällen finns flera vittringsgropar, se Raä nr Brastad 12:1. (RAä dnr 326-2166-2009)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttande bergsparti. Skogsmark (gles blandskog).

3,5 m NV m stenbrottskant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.403362
Longitud: 11.491184
Lämnings-ID: L1960:7439
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 596
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:7439