Hällristning L1960:7360, Brastad 598 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:7360
Foto av Hällristning L1960:7360
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,3x0,4 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp och 3 skålgropar.
Skeppet är 37 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Skålgroparna är 4-5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande häll. (Raä dnr: 326-2545-2009)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghäll i kant av betesmark.

19,5 m S om Brastad Raä nr 470:1. 7 m NÖ om öppning i stenmur (Ö-V).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.383353
Longitud: 11.532266
Lämnings-ID: L1960:7360
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 598
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:7360