Hällristning L1960:7010, Lyse 663 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:7010
Foto av Hällristning L1960:7010
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,4x1 m (NÖ-SV), bestående av 1 skeppsfigur, 2 människofigurer, 3 fragment och 28 skålgropar.
1 skeppsfigur, 48 cm l, dubbellinjetyp med spant- och bemanningsstreck.
2 människofigurer, 24-34 cm l, med fallos och svärd.
3 fragment, 8-16 cm l.
28 skålgropar, 1,5-7 cm diam och 0,2-1,5 cm dj, varav 20 st ligger i två parallella rader.
Belägna på svagt SV-sluttande hällavsats. (RAÄ dnr 326-4369-2008)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Skogsmark (sly)

Ca 50 m N om vägbro över bäck. På hällavsats 0,7 m över marknivå. 15 m V om Lyse 664.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lyse socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.327036
Longitud: 11.457631
Lämnings-ID: L1960:7010
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 663
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:7010