Hällristning L1960:6940, Lyse 662 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:6940
Foto av Hällristning L1960:6940
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,8x0,3 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 1 skepp och 1 obestämbar figur.
Skeppet är 33-65cm l, av dubbellinjetyp, utan bemanning.
Obestämbara figuren är 18 cm l.
Belägen på svagt NÖ-sluttande hällavsats. (RAÄ dnr 326-4052-2008)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:2 m NV om Lyse 610:1 och på en 70 cm högre belägen hällavsats. 4 m NÖ om svagt hörn på stengärdsgård.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lyse socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.32918
Longitud: 11.454906
Lämnings-ID: L1960:6940
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 662
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:6940