Hällristning L1960:6924, Tossene 994 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:6924
Foto av Hällristning L1960:6924
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, bestående av 1 skepp, 60 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Påträffad år 2001 i samband med arkeologisk dokumentation av hällristningar, utförd av "Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar". (Raä dnr: 321-3948-2005) - -

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Belägen på vattenöversilad häll. Skogsmark.

4 m N om Raä nr 68:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.454738
Longitud: 11.397103
Lämnings-ID: L1960:6924
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 994
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:6924