Hällristning L1960:6906, Lyse 658 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:6906
Foto av Hällristning L1960:6906
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,9x0,3 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 4 fragment och 1 skålgrop.
Skeppet är 53 cm l, dubbellinjetyp med spant- och bemanningsstreck.
Fragmenten är 7-18 cm l.
Skålgropen är 3 cm diam och 0,3 cm dj.
Belägen på plan hällavsats mot N. (RAÄ dnr 326-4045-2008)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lyse socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.326931
Longitud: 11.454345
Lämnings-ID: L1960:6906
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 658
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:6906