Hällristning L1960:6863, Askum 825 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:6863
Foto av Hällristning L1960:6863
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 5,3x3,9 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 8 skeppsfigurer, 1 människofigur, 4 obestämbara figurer och 28 skålgropar.
Skeppsfigurerna är 25-49 cm l, varav 4 är dubbellinjiga, samt 4 har bemanningsstreck.
Människofiguren är 24 cm l.
Fragmenten är 10-14 cm l.
Skålgroparna är 2-7 cm diam och 0,1-1 cm dj.
Hällen är mycket vittrad. Påträffad vid specialinventering år 2007. (Raä dnr: 326-3788-2008) - -

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt VSV-sluttande häll.

10,5 m SÖ om boningshusets SÖ hörn. 2,2 m NNV om väg (NÖ-SV).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.396265
Longitud: 11.336892
Lämnings-ID: L1960:6863
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 825
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:6863