Hällristning L1960:6715, Lyse 659 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:6715
Foto av Hällristning L1960:6715
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,9x0,5 m (Ö-V), bestående av 1 skepp och 1 fragment.
Skeppet är 72 cm l, med helt uthugget skrov, bemanningsstreck och 2 motställda lurar.
Fragmentet är 15 cm l.
Belägen på SSÖ-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-4045-2008)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:4 m NÖ om väg. 3,45 m ÖSÖ om metalldubb för höjdangivelse.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lyse socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.326591
Longitud: 11.454439
Lämnings-ID: L1960:6715
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 659
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:6715