Hällristning L1960:6689, Lyse 657 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:6689
Foto av Hällristning L1960:6689
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,25x1,15 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp, 4 människofigurer och 3 skålgropar.
Skeppen är 33-65cm l, varav 1 av enkellinjetyp och 1 av dubbellinjetyp, båda utan bemanning.
Människofigurerna är 22-32 cm l, med helt uthuggen kropp.
Skålgroparna är 3,5x4,5 cm diam och 0,2-0,3 cm dj.
Belägen på svagt NNV-sluttande hällavsats. (RAÄ dnr 326-4045-2008)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:12 m S om dike/stengärdesgård.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lyse socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.327227
Longitud: 11.45436
Lämnings-ID: L1960:6689
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 657
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:6689