Hällristning L1960:6264, Tisselskog 151 i Bengtsfors, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:6264
Foto av Hällristning L1960:6264
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,75x0,45 m, bestående av 1 fotsulefigur, 1 stegliknande figur och 6 fragment.
Fotsulefiguren är 16 cm l, fragmentarisk; Stegliknande figuren är 17 cm l; Fragmenten är 5-22 cm l. Belägen på en liten brant, lutande, ur marken uppstickande berghäll. Mycket kraftigt vittrad yta. figurerna är svåridentifierade och fragmentariska. dokumenterade figurer och linjer dock säkra. Nyfynd.
(Raä dnr: 321-1210-2009) - -

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tisselskog socken i Bengtsfors kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Skogsmark.

9 m N om Raä nr 5:1, yta 1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tisselskog socken eller Bengtsfors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.901306
Longitud: 12.374768
Lämnings-ID: L1960:6264
Riksantikvarieämbetets ID: Tisselskog 151
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Bengtsfors
Socken: Tisselskog
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:6264