Hällristning L1960:6253, Tisselskog 153 i Bengtsfors, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:6253
Foto av Hällristning L1960:6253
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, ca 5x4 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 170 hällristningsfigurer, varav 4 skepp, 1 hjulkors, 3 cirkelfigurer, 10 fotsulefigurer, 2 "ormvindlingar", ca 70 fragment och minst 68 skålgropar.
Av skeppen är 3 av enkellinjetyp, ca 30-40 cm l, varav 2 med bemanning, och 1 av dubbellinjetyp, utan bemanning, samtliga skadade; Hjulkorset är ca 20 cm diam; Cirkelfigurerna är ca 10 cm diam, runt varsin skålgrop; Fotsulefigurerna är ca 20-25 cm l, konturhuggna, 1 med sandalband, 2 är parställda; "Ormvindlingarna" är ca 35 cm l; Av fragmenten är ca 25 st skurna linjer; Skålgroparna är ca 3-8 cm diam. Belägen på svagt VNV-sluttande, mycket söndersprucken häll. (Raä dnr: 326-1137-2009) - -

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tisselskog socken i Bengtsfors kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkermark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tisselskog socken eller Bengtsfors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.895378
Longitud: 12.381253
Lämnings-ID: L1960:6253
Riksantikvarieämbetets ID: Tisselskog 153
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Bengtsfors
Socken: Tisselskog
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:6253