Hällristning L1960:5119, Tanum 2006 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:5119
Foto av Hällristning L1960:5119
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, undersökt och borttagen, 1,22x0,25 m (NO-SV) bestående av 2 skepp och 2 osäkra skålgropar i häll, beskrivning av figurerna saknas. Påträffad i grav- och boplatsområde Raä nr 539:1 i samband med arkeologisk undersökning år 1992. (Raä dnr 321-608-2006)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.740425
Longitud: 11.302159
Lämnings-ID: L1960:5119
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2006
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:5119