Hällristning L1960:4035, Bro 703 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:4035
Foto av Hällristning L1960:4035
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,7 x 0,7 m (NÖ-SV) bestående av 2 skeppsfigurer, 23 cirkelfigurer/plattor, 1 djurfigur, 10 obestämbara figurer och 42 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 76-123 cm långa och helt uthuggna. Cirkelfigurerna är 6-20 cm diam och helt uthuggna likt skivor. 18 av dessa har en älvkvarn i mitten (som nav) samt 2 är sammanbundna med axel. Djurfiguren (?) är 24 cm lång. De obestämbara figurerna är huggna mindre ytor. Älvkvarnarna är 2-6 cm diam och 0,2-1,23 cm djupa. Vittrad. Belägen på liten uppstickande bergknalle 2,1 m ÖSÖ om RAÄ 607:1.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Plan mark i skogsplantering.

6 m V om åkerkant och 2,1 m ÖSÖ om Bro 607:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.480531
Longitud: 11.556084
Lämnings-ID: L1960:4035
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 703
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:4035