Hällristning L1960:3915, Bro 696 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:3915
Foto av Hällristning L1960:3915
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,6x0,3 m (N-S), bestående av 1 skeppsfigur, 57 cm långt och med bemanningsstreck. Belägen på svagt NÖ-sluttande berghäll.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg berghäll i åker.

6 m SV om väg (NV-SÖ) och 10,6 m SÖ om älvkvarnsförekomst RAÄ 323:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.482686
Longitud: 11.553827
Lämnings-ID: L1960:3915
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 696
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:3915