Hällristning L1960:3914, Tanum 1902 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:3914
Foto av Hällristning L1960:3914
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 5,6 x 2,5 m (NÖ-SV) bestående av 3 skeppsfigurer, 2 människofigurer, 1 fotsula och 10 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 44 cm l, varav 1 är dubbellinjigt och 1 enkellinjigt. Människofigurerna är 8-29 cm långa, varav en med svärd och fallos, samt en torso (endast överkropp). Fotsulan är 26 cm l och konturhuggen. Älvkvarnarna är 3-4,5 cm diam och 0,2-0,7 cm djupa. Fyra överhuggningar (?).
Lokalen är uppdelad i tre mindre ytor. Belägen på svagt S-sluttande berghäll.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt S-sluttande häll på åkerholme.

45 m SÖ om hällristning RAÄ 1901och S om stort stenblock, 1,3x0,95x0,7 m st.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.721393
Longitud: 11.311704
Lämnings-ID: L1960:3914
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 1902
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:3914