Hällristning L1960:3733, Bro 702 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:3733
Foto av Hällristning L1960:3733
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,9 x 0,6 m (NÖ-SV) bestående av 4 skeppsfigurer. Dessa är 33-86 cm långa, varav 3 är dubbellinjiga och det fjärde är fragmentariskt. Belägen på närmast lodrät, vattenöversilad hällyta.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomtmark, trädgård.

10 m NÖ om grusväg, på brant berghäll, 1,3 m ovanför markytan.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.480178
Longitud: 11.541271
Lämnings-ID: L1960:3733
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 702
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:3733