Hällristning L1960:3732, Tanum 1901 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:3732
Foto av Hällristning L1960:3732
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,35 x 0,5 m (NV-SÖ) bestående av 1 skeppsfigur, 2 cirkelfigurer och 27 älvkvarnar. Skeppsfiguren är 35 cm lång. Cirkelfigurerna är 13-16 cm diam och består av koncentriska cirklar. Den ena är tunn och fragmentarisk. Älvkvarnarna är 2,5-7 cm diam och ? djupa, varav 4 är fragmentariska. Belägen på svagt SV-sluttande häll.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghäll på åkerholme.

9,8 m SSÖ om telefonstolpe och 30 m SSÖ om väg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.721699
Longitud: 11.311198
Lämnings-ID: L1960:3732
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 1901
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:3732