Hällristning L1960:3625, Askum 761 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:3625
Foto av Hällristning L1960:3625
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,1x0,2 m (N-S) bestående av 1 fotsula, 1 obestämbar figur (böjd linje) och 2 älvkvarnar. Fotsulan är 25x13 cm st och konturhuggen. Den obestämbara figuren är en böjd linje 10 cm lång. Älvkvarnarna är 4,5 cm diam och 0,8 cm djupa. Belägen på svagt S-sluttande hällavsats intill vertikal hällkant.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomtmark, trädgård.

17,5 m NÖ om bostadshus SÖ-hörn samt invid stag till flaggstång och vertikal hällkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.414432
Longitud: 11.339524
Lämnings-ID: L1960:3625
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 761
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:3625