Hällristning L1960:3593, Askum 762 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:3593
Foto av Hällristning L1960:3593
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,1 x 0,4 m (Ö-V) bestående av 3 skeppsfigurer och 5 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 30-60 cm långa, med helt uthugget skrov (av järnålderstyp?). Älvkvarnarna är 3-5,5 cm diam och 0,3-0,8 cm djupa. Belägen på svagt NV-sluttande hällavsats, invid vertikal hällkant.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomtmark, trädgård.

7,9 m SÖ om hällristning Askum 761, samt invid och NNÖ om vertikal hällkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.414389
Longitud: 11.339602
Lämnings-ID: L1960:3593
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 762
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:3593