Hällristning L1960:3563, Bro 704 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:3563
Foto av Hällristning L1960:3563
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,3 x 0,1 m (NV-SÖ) bestående av 1 skeppsfigur, 28 cm lånt och enkellinjigt. Fragmentariskt. Belägen på NNÖ-sluttande hällyta på åkerholme.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:På åkerholmes NNÖ-spets och 8,7 m NNV om Bro 34 samt 7,8 m NNÖ om nyfynd.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.482546
Longitud: 11.553148
Lämnings-ID: L1960:3563
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 704
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:3563