Hällristning L1960:2978, Tisselskog 149 i Bengtsfors, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:2978
Foto av Hällristning L1960:2978
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,5 x 0,3 m (N-S) bestående av 1 fotsula, 1 cirkelfigur, 1 hjulkors, 1 obestämbar figur och 1 älvkvarn. Fotsulan är konturhuggen och med sandalband. Den obestämbara figuren är en liten rund yta.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tisselskog socken i Bengtsfors kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Belägen på V-sidan av berg, ca 1 m från strandkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tisselskog socken eller Bengtsfors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.892158
Longitud: 12.37822
Lämnings-ID: L1960:2978
Riksantikvarieämbetets ID: Tisselskog 149
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Bengtsfors
Socken: Tisselskog
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:2978