Hällristning L1960:2876, Tanum 1884 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:2876
Foto av Hällristning L1960:2876
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, inom en yta 2,5 x 1,0 m st, bestående av 1 skeppsfigur och 25 älvkvarnar. Skeppsfiguren är 50 cm långt, enkellinjigt och med 6 bemanningsstreck. Älvkvarnarna är 2-5 cm diam och 0,1-0,3 cm djupa, varav 15 st ligger i en formation. Vittrad. Belägen på mycket svagt NÖ-sluttande häll.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:2,4 m V om åkerkant på en punkt 24 m SÖ om åkerhörn. Invid triangelpunkt.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.72271
Longitud: 11.310737
Lämnings-ID: L1960:2876
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 1884
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:2876