Hällristning L1960:2718, Tanum 1871 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:2718
Foto av Hällristning L1960:2718
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 5,9x1,4 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 hällristningsytor (A & B), med tillsammans 2 skepp, 1 människofigur och 63 skålgropar.
Hällristningsyta (A), 2,1x1,2 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp och 59 skålgropar. Skeppen är 15-21 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck. Skålgroparna är 2,5-6,5 cm diam och 0,2-1 cm dj, varav 8 är förbundna 2 och 2 med korta rännor. Flera sentida figurer finns på hällen. Belägen på ÖSÖ-sluttande, ljus granithäll.
Hällristningsyta (B), 0,48x0,28 m (NV-SÖ), bestående av 1 människofigur och 4 skålgropar. Människofiguren är 35 cm l, med helt uthuggen kropp och med svärd. Skålgroparna är 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande, ojämn häll. Belägen 3,85 m S om yta (A). Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2015. (Raä dnr: 3.4.2-92-2016)

Äldre beskrivning:
Hällristning 5,9x1,4 m (NNÖ-SSV bestående av 2 skeppsfigurer, 1 människofigur och 60 älvkvarnar samt 1 sentida ristning. Skeppsfigurerna som är fragmentariska, är 15-21 cm långa, enkellinjiga och med bemanningsstreck. Människofiguren är 38 cm lång, helt uthuggen med fallos och svärd. Älvkvarnarna är 2,5-6,5 cm diam och 0,1-1 cm djupa, varav 6 st är förbundna två och två med korta rännor 1 cm långa. Den sentida ristningen är belägen 44 cm nedanför den större älvkvarnsgruppen, och består av en 50x45 cm st yta innehållande bokstäver, årtal och 2 ankare. En ram är runt alltsammans. "H.L.C. 1 8 9 4 "

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerholme

20 m NV om väg mätt från utfart till vändplan för buss.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.697215
Longitud: 11.243779
Lämnings-ID: L1960:2718
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 1871
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:2718