Hällristning L1960:2675, Bro 690 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:2675
Foto av Hällristning L1960:2675
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning 0,7 x 0,2 m (NÖ-SV) bestående av 1 skeppsfigur. Denna är 66 cm lång, av enkellinjig typ och med bemanningsstreck. Belägen på ÖSÖ-sluttande hällyta vid vattenrinning.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

ÖSÖ-sluttande hällyta med vattenränna.

12 m Ö om RAÄ nr 3:13.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.431506
Longitud: 11.478544
Lämnings-ID: L1960:2675
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 690
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:2675