Hällristning L1960:2669, Bro 687 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:2669
Foto av Hällristning L1960:2669
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,3x0,2 (SV-NÖ) bestående av 1 skeppsfigur, enkellinjigt och med djurhuvudformad stäv. Inga bemanningsstreck. Belägen på närmast lodrät SÖ-sluttande bergsbrant.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Närmast lodrät SÖ-sluttande bergsbrant.

8,5 m SÖ om RAÄ nr 3:2.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.43119
Longitud: 11.478529
Lämnings-ID: L1960:2669
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 687
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:2669