Hällristning L1960:2667, Bro 688 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:2667
Foto av Hällristning L1960:2667
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,6 x 1,3 m (SÖ-NV) bestående av1 skeppsfigur, 1 obestämbar figur och 1 älvkvarn. Skeppsfiguren är 70 cm lång, enkellinjigt samt utan bemanningsstreck. Den obestämbara figuren är 27 cm lång, kan vara en ofullbordad djurfigur? Älvkvarnen är 2,5 cm diam och 0,1 cm djup. Belägen på svagt SÖ-sluttande hällyta.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:20 m N om RAÄ nr 3:4. Nedanför (SÖ) om stenbrott och mitt i skrotsten av större block.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.431249
Longitud: 11.478236
Lämnings-ID: L1960:2667
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 688
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:2667