Hällristning L1960:2600, Bro 678 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:2600
Foto av Hällristning L1960:2600
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning 1,0 x 0,6 m (Ö-V) bestående av 1skeppsfigur, 1 djurfigur, 1 ramfigur, 1 böjd linje och 9 älvkvarnar. Skeppsfiguren är 53 cm långt, med bemanningsstreck och huvudknoppar. Skeppet är mycket tunt ristat. Djurfiguren är 20 cm långt. Ramfiguren är 21x19 cm stort. Den böjda linjen är 13 cm stort. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0,3-0,5 cm djupa, varav 8 st är inhuggna i ramfigurer.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt V-sluttande hällyta.

12 m ÖSÖ om stenmurshörn och 5 m S om stenmur samt 30 m NNÖ om åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.436115
Longitud: 11.478305
Lämnings-ID: L1960:2600
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 678
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:2600