Hällristning L1960:2025, Västra Frölunda 68:1 i Göteborg, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1960:2025
Foto av Hällristning L1960:2025
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Rev. 1989: Hällristning, 4 x 1,1 m (NV-SÖ) bestående av 2 skepp,1 djurfigur och 41 älvkvarnar. Skeppen är 190 resp 55 cm l. Detstörre skeppet med helt uthugget skrov och med spiralliknandeavslutningar. Djurfiguren är 44 cm l, saknar dock synlig kroppoch har bara svans, ben och huvud. Älvkvarnarna är 3-5 cm diamoch 0,5-1 cm dj.Fornlämningen försädd med skylt och upplysningstext.Rev. 89-05-19. / LGS Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Göteborg socken i Göteborgs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Häll i Ö-sluttning av flackt höjdparti intill lerslätt. Gammalhagmark.

11 m V om åkerkrön.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Göteborg socken eller Göteborg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.660694
Longitud: 11.886913
Lämnings-ID: L1960:2025
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Frölunda 68:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Göteborg
Socken: Göteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:2025