Hällristning L1959:9, Tossene 1024 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1959:9
Foto av Hällristning L1959:9
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,4x0,33 m (Ö-V), bestående av 2 djurfigurer, 22 resp. 40 cm l, fyrbenta. Den större djurfiguren är vargliknande med öppna käftar och öron, djupt huggen, den mindre djurfiguren är fragmentarisk, grunt inhuggen. Belägen på vittrat S-sluttande berg. (Raä dnr: 3.4.2-1211-2013)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergparti. Betesmark.

Ca 30 m Ö om Raä nr 47:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.449861
Longitud: 11.375722
Lämnings-ID: L1959:9
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 1024
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:9