Hällristning L1959:8953, Döderhult 38:1 i Oskarshamn, Kalmar
Foto av Hällristning L1959:8953
Foto av Hällristning L1959:8953
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4x3 m (NV-SÖ) bestående av 5 skeppsfigurer och 5 fotfigurer. Skeppsfigurerna är 0,7-2,4 m l och 0,01 m dj huggna. 4 av skeppsfigurerna är tecknade med skrov med spant. Ett skepp har skrovet endast tecknat med linje. Samtliga skeppsfigurer har bemanningsstreck 7-74 st. På 4 av skeppsfigurerna är bemanningsstrecken förhållandevis korta. Fotfigurerna är 0,2-0,25 m l och 0,1-0,15 m br. I 3 av fotfigurerna finns en hålfotsmarkering.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Döderhult socken i Oskarshamns kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghäll i dagen mellan uppodlade myrmarker. Skogsmark (granskog).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Döderhult socken eller Oskarshamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.255462
Longitud: 16.35967
Lämnings-ID: L1959:8953
Riksantikvarieämbetets ID: Döderhult 38:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Oskarshamn
Socken: Döderhult
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:8953