Hällristning L1959:6850, Arby 16:2 i Kalmar, Kalmar
Foto av Hällristning L1959:6850
Foto av Hällristning L1959:6850
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, i block, 3x2 m (N-S) och 0,7 mh. På blockets åt NÖ lutande ovansida finns 5 skeppsliknande figurer, 20-60 cm l, 4,5-6 cm br och 1,5-2 cm dj. Dessutom finns 3 älvkvarnar 3-4 cm diam oc h 0,5-1 cm dj. Figurerna finns inom en 1,5x1 m st yta. Blockena beväxta med lava, varför figurerna är svåra att urskilja.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Arby socken i Kalmar kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åker.

7 m SV om sämre körväg 16:2, 15 m SV om brukningsväg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Arby socken eller Kalmar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.574937
Longitud: 16.131491
Lämnings-ID: L1959:6850
Riksantikvarieämbetets ID: Arby 16:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Kalmar
Socken: Arby
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:6850