Hällristning L1959:685, Husaby 162 i Götene, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1959:685
Foto av Hällristning L1959:685
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, ca 4,5 x 4 m (NV-SÖ), bestående av 4 skeppsfigurer, 2 fotsulor, 3 skålgropar och 1 skålformig fördjupning, fördelade inom två områden.
I NV är det ena koncentrationen, ca 4,5 x 2 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 2 skålgropar och 1 skålformig fördjupning.
Skeppsfigurerna, av enkellinjetyp, är 30 - 130 cm l, konturhuggna och med bemanningsstreck.
Skålgroparna är runda, 4 - 5 cm diam och 0,5 cm dj.
Den skålformiga fördjupningen, liknande en jättestor skålgrop, är närmast rund, 66 cm diam och 5 cm dj med tydlig kant.
I SÖ är den andra koncentrationen, 1 x 0,5 m (NÖ-SV) bestående av 2 fotsulor, 1 skepp och 1 skålgrop,
Fotsulorna är 25 cm l och 12 cm br, båda konturhuggna med tvärstreck på mitten.
Skeppsfiguren, av enkellinjetyp, är ca 60 cm l med dubbla stävstreck, utan bemanningsstreck, konturhuggen.
Skålgropen är 6 cm diam och 2 cm dj.
Hällristningarna är belägna på en flat, mycket vittrad berghäll i marknivå. Fler ristningar kan finnas.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Husaby socken i Götene kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av flackt kalkberg i marknivå. Grusplan på tomtmark.

9 m VSV om S hörn av ekonomibyggnad och 11 m ÖNÖ om infart.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Husaby socken eller Götene kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.533209
Longitud: 13.322962
Lämnings-ID: L1959:685
Riksantikvarieämbetets ID: Husaby 162
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Götene
Socken: Husaby
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:685