Hällristning L1959:4769, Skee 1913 i Strömstad, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1959:4769
Foto av Hällristning L1959:4769
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,20x1,30 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skepp, 11 djurfigurer, 4 obestämbara figurer och 1 skålgrop.
Skeppen är 44-60 cm l, dubbellinjetyp och med korta bemanningar. Djurfigurerna är 15-29 cm l, fyrbenta, sex med cirkelfigur i slutet av svansen, "solhästar". De obestämbara figurerna är 8-16 cm l, tre av dessa är troligen påbörjade djurfigurer. Skålgropen är 3,5 cm diam och 0,5 cm dj. Figurerna är mycket grunt inhuggna och linjerna är i flera fall mycket smala. Belägen på slät och finkornig granithäll. Hällen sluttar svagt dels åt NNÖ, dels åt SSV.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstads kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:1 m NNÖ om åkerkant, på SSV spetsen av åkerudde.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Skee socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.976819
Longitud: 11.219456
Lämnings-ID: L1959:4769
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 1913
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:4769