Hällristning L1959:4712, Skee 1916 i Strömstad, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1959:4712
Foto av Hällristning L1959:4712
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3,60x2,80 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 hällristningsytor (A & B).
Hällristningsyta A, 2,2x1,45 m (NNV-SSÖ), bestående av 8 skepp, 1 trädfigur, 2 fragment och 1 skålgrop. Skeppen är 40-115 cm l, 2 av enkellinjetyp, varav 1 med bemanningstreck; 6 av dubbellinjetyp, alla med bemanningsstreck, därav 5 med enstaka spantstreck. Trädfiguren är 56 cm l. fragmenten är 7-25 cm l. Skålgropen är 5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på SSÖ-sluttande, jämnvittrad, ljus granithäll.
1,87 m Ö om yta A är: Hällristningsyta B, 0,31x0,25 m, bestående av 1 människofigur, 2 djurfigurer och 1 skålgrop. Människofiguren är 12 cm l, med svärd vid sidan och redskap i handen. Djurfigurerna är 12-17 cm l, med öron, ett med 4 ben, ett med 3 (!) ben. Skålgropen är 3 cm diam och 0,3 m dj. Belägen på mycket slät och ovittrad SSÖ-sluttande häll i vattenrinning.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstads kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Skogsmark.

Ca 20-25 m N om åkerhörn (brunn).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Skee socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.965937
Longitud: 11.27788
Lämnings-ID: L1959:4712
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 1916
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:4712