Hällristning L1959:4543, Skee 1908 i Strömstad, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1959:4543
Foto av Hällristning L1959:4543
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 5,45x1,75 m (NÖ-SV), bestående av 9 skepp, 2 människofigurer, 6 fragmentariska figurer och 5 skålgropar.
Skeppen är 10-42 cm l, enkellinjetyp, varav 8 med bemanningstreck. Ett av skeppen har en gjurkroppsliknande linje över bemanningsstrecken. 8 skepp har spiralstävar, därav 5 med ovanligt långa öron. Människofigurerna är 17-19 cm l, en med fallos och svärd, den andra med uppsträckta armar. De fragmentariska figurerna är 6-25 cm l. Skålgroparna är 3-4,5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande, finkornig, mycket vittrad, ljus granithäll. Vattenrinning i SV.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstads kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Ca 9 m NV om vägkant, på en punkt ca 12 m NÖ om sprängkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Skee socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.953555
Longitud: 11.276832
Lämnings-ID: L1959:4543
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 1908
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:4543