Hällristning L1959:4236, Hogdal 479 i Strömstad, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1959:4236
Foto av Hällristning L1959:4236
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, ca 2,3x1,1 m (NÖ-SV), bestående av minst 4 skepp, 1 människofigur, 1 djur och 2 obestämbara figurer.
Det längsta skeppet är 115 cm l. Människofiguren är 40 cm l, med helhuggen kropp. Djuret är 25 cm l, fyrbent. Belägen på SÖ-sluttande häll. Hittad vid arkeologisk specialinventering utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Raä dnr: RAÄ-2017-5213)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstads kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant

2 m NV om vägkant, omedelbart NV om sprängkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Hogdal socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.011094
Longitud: 11.175486
Lämnings-ID: L1959:4236
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 479
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:4236