Hällristning L1959:3119, Brastad 632 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1959:3119
Foto av Hällristning L1959:3119
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, uppgift om, enligt G. A. Gustafson bestående av 1 skepp med bemanning, otydligt, och 2 skålgropar. Belägen på en liten häll. Hällen ej återfunnen. Kan vara bortsprängd. (Raä dnr: 3.4.2-1658-2014)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:På en liten häll 130 steg (ca 115 meter) N om "nästa" Backagård, Stora Backa på karta i FMIS.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.399395
Longitud: 11.487008
Lämnings-ID: L1959:3119
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 632
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:3119