Hällristning L1959:3118, Brastad 631 i Lysekil, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1959:3118
Foto av Hällristning L1959:3118
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, uppgift om, enligt G. A. Gustafson bestående av 3 skepp, 2 bemannade och 1 obemannat(?), samt några otydliga figurer. Belägen på på en slät, svart häll som sluttar mot havet. Hällristningen var anmärkningsvärd till följd av sitt läge, avståndet till stranden var blott omkring 300 fot (ca 90 meter). Hällen bortsprängd, troligen redan i början av 1900-talet. (Raä dnr: 3.4.2-1659-2014)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekils kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Ett stycke NV om Raä nr Brastad 123:1. Ca 90 m Ö om strandkanten.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.367061
Longitud: 11.45216
Lämnings-ID: L1959:3118
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 631
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:3118