Hällristning L1959:3069, Tanum 2372 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1959:3069
Foto av Hällristning L1959:3069
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,2x0,6 m (N-S), bestående av 3 skepp och 1 obestämbar figur.
Skeppen är 22-41 cm l, dubbellinjetyp, det största med bemanningsstreck och djurhuvud i aktern. Den obestämbara figuren är 18 cm l. Belägen på slät, ovittrad ÖNÖ-sluttande granithäll, i vattenrinning. Hittad vid arkeologisk specialinventering utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2016. (Raä dnr: 3.4.2-6489-2016)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Ca 18 m SV om väg, mitt för mitten av åkerholme.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.684168
Longitud: 11.308604
Lämnings-ID: L1959:3069
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2372
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:3069