Hällristning L1959:3068, Tanum 2371 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1959:3068
Foto av Hällristning L1959:3068
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 6,60x2,90 m (N-S), bestående av 3 skepp, 1 cup and ring, 1 fyrkant, 1 fragment och 74 skålgropar.
Skeppen är 60-68 cm l, dubbellinjetyp med spantstreck, varav 1 med bemanningsstreck, samtliga vittringsskadade. Cup and ringen är 12 cm diam. Fyrkanten är 12x12 cm, överhuggen av en skålgrop. Skålgroparna är 2,5-6,5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Belägen på SSV-sluttande granithäll, mycket vittrad och med exfoliationsskador. Aktiv vittring. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2017-5221)

Äldre beskrivning:
Hällristning, minst 5x2 m (NÖ-SV), bestående av minst 2 skepp och 20 skålgropar. Skeppen är av dubbellinjetyp med spantstreck. Hittad vid arkeologisk specialinventering utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2016. (Raä dnr: 3.4.2-6489-2016)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomtmark

7,5 m NNV om NV-hörn på uthus.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.714785
Longitud: 11.296029
Lämnings-ID: L1959:3068
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2371
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:3068