Hällristning L1959:2991, Tanum 2377 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1959:2991
Foto av Hällristning L1959:2991
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,18x0,70 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp, 1 oval, 1 böjd linje och 2 skålgropar.
Skeppet är 37 cm l, dubbellinjetyp, med krokformade bemanningsstreck. Skadat. Ovalen är 20x12 cm st, skadad. Den böjda linjen är 5 cm l. Skålgroparna är 3-3,5 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på SSÖ-sluttande, slät, lätt vittrad granithäll med exfoliationsskador. Hittad vid arkeologisk specialinventering utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2016. (Raä dnr: 3.4.2-6488-2016)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:5 m S om väg. Omedelbart N om låg hällkant, ca 0,3 m hög.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.736223
Longitud: 11.301546
Lämnings-ID: L1959:2991
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2377
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:2991