Hällristning L1959:2975, Tanum 2367 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1959:2975
Foto av Hällristning L1959:2975
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, bestående av 1 människofigur, 25 cm l och 22 cm br, med helt uthuggen kropp, en arm upp och en arm ner. Belägen på lössprängt stenblock, 0,7x0,5 m st och 0,45 m h. Hittad vid arkeologisk specialinventering utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2016. (Raä dnr: 3.4.2-6489-2016)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Ca 20 m ÖNÖ om Raä nr 2365. Ca 7 m NNV om stengärdesgård/fastighetsgräns. 0,8 m SSV om sprängkant (NV-SÖ).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.743031
Longitud: 11.280432
Lämnings-ID: L1959:2975
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2367
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:2975