Hällristning L1959:2912, Tanum 2351 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1959:2912
Foto av Hällristning L1959:2912
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3x1 m (N-S), bestående av 2 hällristningsytor (A & B).
Hällristningsyta A, 1x0,4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp, 38-42 cm l, varav 1 trelinjigt och 1 av dubbellinjetyp, utan bemanning. Belägen på övre delen av ÖNÖ-sluttande granithäll, i vattenrinning. delvis avspjälkningar på hällen, men i övrigt ovittrad.
2 m SSÖ om yta A är:
Hällristningsyta B, bestående av 1 skepp, 34 cm l, av dubbellinjetyp utan bemanning. Belägen på övre delen av Ö-sluttande, normalvittrad granithäll.
Hittad vid arkeologisk hällristningsdokumentation utförd av Projekt hallristning.se år 2014. (Raä dnr: 3.4.2-3370-2015)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:20 m N om 487:1, yta A. 3 m SÖ om större stenhög, ca 10 m l, 3 m br och 1,5 m h.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.644306
Longitud: 11.316681
Lämnings-ID: L1959:2912
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2351
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:2912