Hällristning L1959:2911, Tanum 2350 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1959:2911
Foto av Hällristning L1959:2911
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, bestående av 1 skepp, 52 cm l, med helt uthugget skrov och bemanningsstreck. Belägen på närmast plan, mycket svagt ÖSÖ-sluttande granithäll. I vattenrinning. I vattenrinning Ö om skeppet är skålgropsliknande vittringsgropar. Hittad vid arkeologisk hällristningsdokumentation utförd av Projekt hallristning.se år 2015. (Raä dnr: 3.4.2-3370-2015)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Ca 28 m SSV om Raä nr 484:2. Ca 18 m N om öppning med grindstolpe i stengärdesgård. I vattenrinning på SSÖ-delen av plant hällparti.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.645414
Longitud: 11.296749
Lämnings-ID: L1959:2911
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2350
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:2911