Hällristning L1959:2772, Tanum 2347 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1959:2772
Foto av Hällristning L1959:2772
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,3x1 m (Ö-V), bestående av 2 skepp och 1 människofigur.
Skeppen är 42-110 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck. Det större skeppet fragmentariskt, vittringsskadat. Människofiguren är 28 cm l, med helt uthuggen kropp, en arm uppsträckt med 4 fingrar, den andra nedåtvänd med tre fingrar. Belägen på SÖ-sluttande, delvis kraftigt vittrad granithäll, i vattenrinning.
Tidigare noterad som Raä nr 859:5 av Torsten Högberg. Se Arkeologisk rapport 5. Vitlycke museum. (Raä dnr: 3.4.2-3370-2015)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Ca 25 m NÖ om Raä nr 859:1. 12 m SÖ om stengärdesgård.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.701687
Longitud: 11.282929
Lämnings-ID: L1959:2772
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2347
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:2772