Hällristning L1959:2719, Tanum 2345 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1959:2719
Foto av Hällristning L1959:2719
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,84x0,75 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skepp och 20 skålgropar.
Skeppet är 29 cm l, enkellinjetyp utan bemanning. Skålgroparna är 2-4 cm diam och 0,1-0,3 cm dj, varav 7 i en vågrät rad och 2x5 i lodräta, parallella rader. Mycket tunt inhuggen. Belägen på svagt SÖ-sluttande häll, i svart, finkornig gångbergsart som ligger omgiven granit. Hittad vid arkeologisk hällristningsdokumentation utförd av Projekt hallristning.se år 2014. (Raä dnr: 3.4.2-3370-2015)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Ca 17 m ÖNÖ om Raä nr 23:1. Ca 20 m V om stengärdesgård.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.693317
Longitud: 11.340291
Lämnings-ID: L1959:2719
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2345
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:2719