Hällristning L1959:2583, Tanum 2337 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1959:2583
Foto av Hällristning L1959:2583
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,7x0,4 m (Ö-V), bestående av 2 hällristningsytor (A & B), med tillsammans 1 skeppsfigur, 1 våglinje och 2 skålgropar. Överst på hällen är:
Hällristningsyta A, bestående av 1 skeppsliknande figur, 16 cm l.
2,15 m Ö om yta A, på nedre delen av hällen, är:
Hällristningsyta B, 0,5x0,4 m (Ö-V), bestående av 1 våglinje, 37 cm l; och 2 skålgropar, 4 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på brant Ö-sluttande, lätt vittrad häll, I vattenrinning. Exfoliationsskador vid sidan om ristningarna.
Enligt uppgift av Ulf Bertilsson ska det finnas 2 ganska stora skepp i närområdet. Dessa ska ha varit hittade av Torsten Högberg. Ej återfunna. Ulf B var med och letade.
Hittad vid arkeologisk hällristningsdokumentation utförd av Projekt hallristning.se år 2015. (Raä dnr: 3.4.2-3370-2015)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:18 m V om landsväg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.688147
Longitud: 11.31319
Lämnings-ID: L1959:2583
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2337
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:2583